This is the default top position.

User:  Pass:        Forgot Password? Username?

POŠTOVANI,

dana 23.februara 2016.g. pušten je u rad novi sajt Uprave za dijasporu koji je dostupan na adresi www.dijaspora.mvpei.gov.me.
Ovaj sajt (http://www.dijasporacg.me) će od 23.februara 2016.g.  biti dostupan na internetu jedino kao ARHIVA saopštenja Uprave za dijasporu i na njemu se mogu naći svi članci koje je Uprava kreirala do puštanja u rad novog sajta.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Lična dokumenta

1. LIČNA KARTA

 

Lična karta je obavezan dokument, koji se izdaje crnogorskom državljaninu, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, a navršio je 18 godina života.

Crnogorski državljanin stariji od šest godina, a ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove u mjestu svog prebivališta.

Za izdavanje lične karte shodno Zakonu o ličnoj karti ("Službeni list Crne Gore", br. 12/07,73/10, 28/11) crnogorski državljanin prilaže:

•        zahtjev,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura,

•    izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, provjerava se iz baze podataka – pa se ne prilaže.

Crnogorski državljananin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.

Prilikom izdavanja lične karte na novom obrascu, organ poništava važeću ličnu kartu izdatu na starom obrascu.

Za zamjenu lične karte zbog gubitka, državljanin je u obavezi da izvrši uplatu naknade u iznosu od 3,00 eura Službenom listu Crne Gore.

Lična karta izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja, a najduže do 31. jula 2012. godine.

 

2. PASOŠ

 

Pravo na novi elektronski pasoš ima crnogorski državljanin. Rok važenja pasoša je 10 godina. Crnogorskom dravljaninu do navršene četvrte godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, a zahtjev podnosi roditelj, uz saglasnost drugog roditelja, ili na zahtjev zakonskog zastupnika.

Crnogorski državljanin zahtjev za izdavanje pasoša podnosi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta, a crnogorski državljanin koji neprekidno duže od tri mjeseca boravi u inostranstvu zahtjev podnosi diplomatskom ili konzularnom predstavništu Crne Gore, na čijem području boravi.

 

Za izdavanje pasoša shodno Zakonu o putnim ispravama ("Službeni list Crne Gore", br. 21/08, 25/08), crnogorski državljanin prilaže:

-         zahtjev,

-         dokaz o uplati naknada: za obrazac 15,00 eura i administrativne takse 25,00 eura (uplata od 25,00 eura ne treba za lica do navršene 21 godine života).

-         za oglašavanje pasoša nevažećim - čiji je gubitak prijavljen, dokaz o uplati naknade Službenom listu Crne Gore 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom 5,00 eura,

-         izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (ukoliko podnosilac zahtjeva nema ličnu kartu izdatu na novom obrascu) - provjerava se iz baze podataka – pa se ne prilaže.

 

Crnogorski državljananin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošom ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.

Prilikom izdavanja pasoša na novom obrascu,  organ poništava važeći pasoš izdatu na starom obrascu izuzev kada je na pasošu utisnuta važeća viza.

Zahtjev za izdavanje pasoša odbiće se ako je protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica ili ako je pravosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dok kaznu ne izdrži i ako je odlukom međunarodne organizacije koju je priznala, odnosno pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograničeno kretanje.

Pasoš je pojedinačan, ne može se vršiti upis maloljetne đece u pasoš roditelja.

 

3. VOZAČKA DOZVOLA

 

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 72/05, 27/06), propisano je da se vozačka dozvola izdaje sa rokom važenja do 40 godine života, a osobama starijim od 40 godina na 10 godina, a vozačima starijim od 70 godina na dvije godine, ukoliko njeno važenje nije ograničeno na kraći rok. Dozvola za "D" kategoriju izdaje se sa rokom važenja od 10 godina. Ovi rokovi su određeni radi provjere zdravstvenog stanja.

 

a)     za izdavanje ili zamjenu vozačke dozvole prilaže se:

 

•        zahtjev,

•        dokaz o položenom ispitu - ako nema ispravu,

•        ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja - za isteklu ispravu, osim do navršene 40 godine života,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativne takse: 10,00 eura za izdavanje prve vozačke dozvole,

•        identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola...), na uvid,

•        za oglašavanje vozačke dozvole nevažećom - čiji je gubitak prijavljen, dokaz o uplati naknade Službenom listu Crne Gore 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom 5,00 eura.

 

b)    za zamjenu strane vozačke dozvole prilaže se:

 

•        zahtjev,

•        važeća strana vozačka dozvola,

•        ovjeren prevod strane vozačke dozvole,

•        ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja, ,

•        dokaz o boravku dužem od šest mjeseci u inostranstvu (potvrda od organizacije kod koje je lice obavljalo djelatnost, gdje se školovalo ili usavršavalo, dokaz iz putne isprave...).

Vozačka dozvola izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja.

 

4. SAOBRAĆAJNA DOZVOLA

 

Za izdavanje saobraćajne dozvole, prilaže se:

•        zahtjev,

•        dokaz o vlasništvu nad vozilom (račun o kupovini), odnosno ugovor o promjeni vlasništva,

•        o porijeklu (saobraćajna dozvola) - ako je registrovano,

•        carinska deklaracija (za vozila nabavljena u inostranstvu) - ako je nabavljeno inostranstvu,

•        polisa o obaveznom osiguranju,

•        dokaz o izvršenom redovnom tehničkom pregledu, osim za novoproizvedena vozila,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativne takse za: saobraćajnu dozvolu 10,00 eura i drugim obavezama za registraciju; za izdavanje potvrde o registraciji radnih mašina 30,00 eura,

•        identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola...), na uvid.

 

Cijene registarskih tablica za motorna i priključna vozila su za:  motorno vozilo 10,00; motocikl 6,00; priključno vozilo 6,00; privremneno registrovano motorno vozilo 11,00; privremeno registrovano priključno vozilo 6,00; određeno motorno vozilo 11,00; određeno priključno vozilo 6,00; motorno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove 15.00; priključno vozilo koja ne ispunjava propisane uslove 8,00; traktor 15.00; radna mašina i motokultivator 15,00; priključno vozilo za radnu mašinu i motokultivator  8,00; bicikl sa motorom 5,00; priključno vozilo koje vuku traktori  8,00 eura.

Za motorna i priključna vozila izdaje se i naljepnica o izvršenom redovnom tehničkom pregledu čija je cijena 2,00 eura.

Obrasci zahtjeva za izdavanje isprava dobijaju se u prostorijama područnih organizacionih jedinica za upravne unutrašnje poslove i u diplomatskih i konzulapnih predstavništava (za pasoš).

 

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da stranac:

 

1)     koji privremeno boravi u Crnoj Gori može, na osnovu važeče strane vozačke dozvole, koju je izdao nadležni organ strane države, da upravlja motornim vozilom na teritoriji Crne Gore za vrijeme boravka u njoj i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;

2)     kome je odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava mogu da upravljaju motornim vozilom na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Crnu Goru. Ovim licima strana vozačka dozvola zamijeniće se bez polaganja vozačkog ispita.

 

Napominjemo da je u proceduri novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sektor za upravne unutrašnje poslove

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.22, Podgorica

Tel: 020 225 341; Fax: 020 203 275

E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Crnogorski-online
Ko je ko u dijaspori CG
informator_2012
baner_udzbenici
crnogorska dijaspora
vasa pisma
pitanja i odgovori
knjiga gostiju
korisni linkovi
markica strategija-2015
markica_AkcioniPlan

Vrijeme u Crnoj Gori

Vremenska prognoza
markica_MVPEI

Anketa

Čitate li naš časopis "Dijaspora Crne Gore"