User:  Pass:        Forgot Password? Username?
  • AKTUELNOSTI UPRAVE
  • VIJESTI IZ DIJASPORE
  • VIJESTI IZ CRNE GORE

USVOJEN ZAKON O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA

News image

Dana 31. jula 2015. godine, Poslanici Skupštine Crne Gore  usvojili su Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. U izradi prijedloga Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima učestvovali su predstavnici MEP-a u periodu 2013-2014. godine kroz radnu grupu za izradu zakona, kao i održane konsultacije sa predstavnicima Uprave za dijasporu.

Opširnije

ZORAN RAIČEVIĆ POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

News image

Upravu za dijasporu danas je posjetio gospodin Zoran Raičević, predsjednik Crnogorskog kulturnog društva Toronto iz Kanade. U  Upravi su ga primili: direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, šef Odsjeka za identitetska pitanja Nenad Stevović, šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove Zoran Đukanović i šefica Odsjeka za privredno partnerstvo i statusno pravna ...

Opširnije

NEVEN PAJOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNOGORSKO-BRITANSKOG DRUŠTVA U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU

News image

Danas je Upravu za dijasporu posjetio Neven Pajović, predsjednik Crnogorsko-britanskog društva iz Londona, koji je ujedno i direktor Crnogorske škole u Londonu. Sa gospodinom Pajovićem je razgovarao Zoran Đukanović, šef Odsjeka za pripremu, istraživanje, informativne i izdavačke poslove u Upravi za dijasporu. Pajović je govorio o aktuelnoj situaciji iseljenika iz Crne Gore u Velikoj Britaniji, ist...

Opširnije

DELEGACIJA TURSKOG GRADA KIRKLARELI U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU I DRUGIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

News image

Juče je devetočlana delegacija turskog grada Kirklareli, uoči bratimljenja sa Rožajama, posjetila Upravu za dijasporu u okviru posjete više državnih institucija. Posjetu, kao i bratimljenje, inicirali su „Udruženje socijalne sigurnosti i kulture iseljenika Jugoslavija – Crna Gora“ i njegov predsjednik Bedri Gul, kao i naša ambasada u Turskoj.

Opširnije

SKUPŠTINA CRNE GORE RAZMATRALA PRIJEDLOG ZAKONA O SARADNJI SA ISELJENICIMA

News image

Dana, 21. jul 2015. godine, Skupština Crne Gore je na svojoj sjednici razmatrala Prijedlog Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Uvodno izlaganje je imao Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igor Lukšić. On je podsjetio da je briga o iseljenicima sastavni dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore, te da izvan Crne Gore živi, po mnogim procjenama, još jedna Crna Gora.

Opširnije

PRISUSTVO DIREKTORA UPRAVE ZA DIJASPORU OKRUGLOM STOLU NA KOSOVU

News image

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović prisustvovao je okruglom stolu na temu: "Saradnja dijaspora Kosova i Crne Gore kao faktor stabilnosti i integracije regiona", koji je u organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova, a uz podršku Ministarstva dijaspore Kosova, održan u Prištini dana 28.jula 2015.godine.

Opširnije

SA OKRUGLOG STOLA-SARADNJA DIJASPORA KOSOVA I CRNE GORE KAO FAKTOR STABILNOSTI I INTEGARCIJE REGIONA

News image

U organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova, a uz podršku ministarstva dijaspore Kosova, u prostorijama Monetenegro House u centru Prištine, organizovan je okrugli sto na temu: "Saradnja dijaspora Kosova i Crne Gore kao faktor stabilnosti i integracije regiona". Početak okruglog stola je otvorio Slobodan M. Vujičić, koji je iskazao uvjerenje da će ovaj projekat od sledeće godine postati tradicional...

Opširnije

NIKOLA TRIPKOVIĆ POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

News image

Dana 20. jula Upravu za dijasporu je posjetio gospodin Nikola Tripković, predsjednik Udruženja Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor iz Bačkog Dobrog Polja. Sa njim je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, i zahvalio se na posjeti. Razgovarano je o aktivnostima Udruženja Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor, kao i tekućim projektima Uprave za dijasporu.

Opširnije

U VELIKOJ BRITANIJI PROSLAVLJEN DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE

News image

Proslava Dana državnosti Crne Gore u Velikoj Britaniji održala se u subotu dana 04. jula u Londonu u restoran-klubu "VUK" na kojoj je bilo prisutno oko stotinak gostiju. Proslavu je organizovao Montenegro-UK Society - udruženje crnogorskih građana i prijatelja Crne Gore u Velikoj Britaniji. Pozdravljajući sve prisutne, gostima se obratio gospodin Neven Nino Pajović, predsjednik Montenegro-UK Socie...

Opširnije

ORLOV KRŠ U SKOPLJU

News image

U organizaciji Ogranka Matice crnogorske u RM i Direkcije za kulturu Grada Skoplja u okviru manifestacije Skopsko ljeto obilježen je Dan državnosti Crne Gore u Makedoniji. Ova manifestacija imala je dva dijela i to: prvi, u kojem je održan koncert Mirana Begića – violina i Bojana Martinovića – klavir.

Opširnije

ZAVRŠENE REDOVNE AMBASADORSKE KONSULTACIJE

News image

Dana 31. jula Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija završilo je redovne ambasadorske konsultacije, održane 30. i 31. jula u Podgorici. U okviru ovogodišnjih konsultacija govorili su: predsjednik države Filip Vujanović, predsjednik Parlamenta Ranko Krivokapić, predsjednik Vlade Milo Đukanović, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, mini...

Opširnije

MANIFESTACIJA "DANI DIJASPORE" U ROŽAJAMA

News image

Novo uspostavljena manifestacija „Dani dijaspore“ koja će biti održana u okviru Rožajskog kulturnog ljeta 2015. počinje krajem sedmice i trajaće do 9. avgusta. Organizatori manifestacije: Centar za kulturu, lokalna TO i Centar za medjunarodnu saradnju i dijasporu, predvidjeli su bogat program kulturno-zabavnih i turističkih dešavanja u toku trajanja manifestacije.

Opširnije

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSKIH ODNOSA SA OPŠTINOM KIRKLARELI (TURSKA)

News image

Predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković je danas svečano potpisao Sporazum o saradnji i uspostavljanju prijateljskih odnosa Opštine Rožaje sa opštinom Kırklareli (Turska), čiji predstavnici borave u Rožajama već dva dana. Potpisnik Sporazuma u ime opštine Kirklareli bio je predsjednik Mehmet Kesimoğlu koji je u Rožaje došao sa predstavnicima Udruženja Yugoslaviya- Karadag i biznismenima koji su ...

Opširnije

U DOLINI GREBAJA ODRŽANI „DANI DIJASPORE“

News image

  U or­ga­ni­za­ci­ji Fon­da­ci­je „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka u do­li­ni Gre­ba­ja­ 31. ju­la odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni skup „Dani di­ja­spo­re“ ko­jem je pri­su­stvo­vao ve­li­ki broj za­vi­ča­ja­ca iz ci­je­log svi­je­ta. Iako je ki­ša ome­ta­la uče­sni­ke skup je pro­te­kao u naj­bo­ljem ras­po­lo­že­nju uz mu­zi­ku pje­smu, igru, dru­že­nje i upo­zna­va­nje. Za do­bro ras­po­lo­že­nje po­br...

Opširnije

"DANI DIJASPORE" U PETNJICI

News image

U Petnjici, najmlađoj crnogorskoj opštini, u petak 31. jula 2015. godine održana je tradicionalna manifestacija „Dani dijaspore“ koja je i ove godine okupila brojne goste i iseljenike sa prostora Bihora. Prije nego što su “Dani dijaspore” zvanično otvoreni, prikazan je osmominutni film o Petnjici kojeg je specijalno za ovu priliku uradio poznati karikaturista Goran Šćekić.

Opširnije
USVOJEN ZAKON O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA
Vijesti - Aktuelnosti Uprave
utorak, 04 avgust 2015

ZAKON SKUPSTINA Dana 31. jula 2015. godine, Poslanici Skupštine Crne Gore  usvojili su Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. U izradi prijedloga Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima učestvovali su predstavnici MEP-a u periodu 2013-2014. godine kroz radnu grupu za izradu zakona, kao i održane konsultacije sa predstavnicima Uprave za dijasporu.

 
ZAVRŠENE REDOVNE AMBASADORSKE KONSULTACIJE
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
utorak, 04 avgust 2015

ambasadorske konsultacijeDana 31. jula Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija završilo je redovne ambasadorske konsultacije, održane 30. i 31. jula u Podgorici. U okviru ovogodišnjih konsultacija govorili su: predsjednik države Filip Vujanović, predsjednik Parlamenta Ranko Krivokapić, predsjednik Vlade Milo Đukanović, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, ministar ekonomije Vladimir Kavarić, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović.

Opširnije...
 
MANIFESTACIJA "DANI DIJASPORE" U ROŽAJAMA
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
ponedeljak, 03 avgust 2015

manifestacija rozaje Novo uspostavljena manifestacija „Dani dijaspore“ koja će biti održana u okviru Rožajskog kulturnog ljeta 2015. počinje krajem sedmice i trajaće do 9. avgusta. Organizatori manifestacije: Centar za kulturu, lokalna TO i Centar za medjunarodnu saradnju i dijasporu, predvidjeli su bogat program kulturno-zabavnih i turističkih dešavanja u toku trajanja manifestacije.

Opširnije...
 
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSKIH ODNOSA SA OPŠTINOM KIRKLARELI (TURSKA)
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
ponedeljak, 03 avgust 2015

rozaje sporazumPredsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković je danas svečano potpisao Sporazum o saradnji i uspostavljanju prijateljskih odnosa Opštine Rožaje sa opštinom Kırklareli (Turska), čiji predstavnici borave u Rožajama već dva dana.
Potpisnik Sporazuma u ime opštine Kirklareli bio je predsjednik Mehmet Kesimoğlu koji je u Rožaje došao sa predstavnicima Udruženja Yugoslaviya- Karadag i biznismenima koji su posebno zainteresovani za oblasti razvoja energetike i drvoprerade.

Opširnije...
 
U DOLINI GREBAJA ODRŽANI „DANI DIJASPORE“
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
ponedeljak, 03 avgust 2015

 GUSINJE U or­ga­ni­za­ci­ji Fon­da­ci­je „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka u do­li­ni Gre­ba­ja­ 31. ju­la odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni skup „Dani di­ja­spo­re“ ko­jem je pri­su­stvo­vao ve­li­ki broj za­vi­ča­ja­ca iz ci­je­log svi­je­ta. Iako je ki­ša ome­ta­la uče­sni­ke skup je pro­te­kao u naj­bo­ljem ras­po­lo­že­nju uz mu­zi­ku pje­smu, igru, dru­že­nje i upo­zna­va­nje. Za do­bro ras­po­lo­že­nje po­bri­nuo se za­vi­ča­jac Mir­sad Gru­da sa svo­jim ben­dom, ko­ji je na­pi­sao i is­kom­po­no­vao pje­smu o Gu­si­nju.

Opširnije...
 
"DANI DIJASPORE" U PETNJICI
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
ponedeljak, 03 avgust 2015

Dani-dijaspore-PetnjicaU Petnjici, najmlađoj crnogorskoj opštini, u petak 31. jula 2015. godine održana je tradicionalna manifestacija „Dani dijaspore“ koja je i ove godine okupila brojne goste i iseljenike sa prostora Bihora.

Prije nego što su “Dani dijaspore” zvanično otvoreni, prikazan je osmominutni film o Petnjici kojeg je specijalno za ovu priliku uradio poznati karikaturista Goran Šćekić.

Opširnije...
 
DANAS POČINJU REDOVNE AMBASADORSKE KONSULTACIJE
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
petak, 31 jul 2015

zgradaMinistarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija otpočeće danas redovne dvodnevne ambasadorske konsultacije. Fokus ovogodišnjih razgovora biće teme iz oblasti spoljnopolitičkih prioriteta, članstva Crne Gore u EU i NATO,  a konsultacije su takođe prilika da najviši državni zvaničnici, rukovodeći tim Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i šefovi diplomatsko konzularnih predstavništava međusobno razmijene mišljenja, analiziraju rezultate iz prethodnog perioda te razgovaraju o budućim aktivnostima na bilateralnom, multilateralnom i regionalnom planu.

Opširnije...
 
ZORAN RAIČEVIĆ POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU
Vijesti - Aktuelnosti Uprave
četvrtak, 30 jul 2015

Raicevic Upravu za dijasporu danas je posjetio gospodin Zoran Raičević, predsjednik Crnogorskog kulturnog društva Toronto iz Kanade. U  Upravi su ga primili: direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, šef Odsjeka za identitetska pitanja Nenad Stevović, šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove Zoran Đukanović i šefica Odsjeka za privredno partnerstvo i statusno pravna pitanja Elvira Bekteši. Direktor i predstavnici Uprave za dijasporu su se zahvalili g. Raičeviću na njegovoj posjeti.

Opširnije...
 
NEVEN PAJOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNOGORSKO-BRITANSKOG DRUŠTVA U POSJETI UPRAVI ZA DIJASPORU
Vijesti - Aktuelnosti Uprave
četvrtak, 30 jul 2015

PajovicDanas je Upravu za dijasporu posjetio Neven Pajović, predsjednik Crnogorsko-britanskog društva iz Londona, koji je ujedno i direktor Crnogorske škole u Londonu. Sa gospodinom Pajovićem je razgovarao Zoran Đukanović, šef Odsjeka za pripremu, istraživanje, informativne i izdavačke poslove u Upravi za dijasporu. Pajović je govorio o aktuelnoj situaciji iseljenika iz Crne Gore u Velikoj Britaniji, istakavši da ih po nekim procjenama ima maksimalno 4000.

Opširnije...
 
ZAVRŠENA ŠKOLA JEZIKA I KULTURE "CRNA GORA MOJA POSTOJBINA"
Vijesti - Vijesti iz Crne Gore
četvrtak, 30 jul 2015

skola 2015Danas je završena deveta Ljetnja škola jezika i kulture „Crna Gora moja postojbina“ namijenjena djeci crnogorskih iseljenika, koju organizuje Uprava za dijasporu u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore.Škola je održana od 20. do 30. jula na Ivanovim Koritima, a pohađalo ju je 60 polaznika, uzrasta od 9 do 15 godina, iz 7 zemalja: Turske, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Belgije  i Italije..

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Crnogorski-online
Ko je ko u dijaspori CG
informator_2012
baner_udzbenici
crnogorska dijaspora
vasa pisma
pitanja i odgovori
knjiga gostiju
korisni linkovi
markica strategija-2015
markica_AkcioniPlan

Newsletter

Čitajte časopis "Dijaspora Crne Gore" u elektronskoj formi. Prijavite se - unesite svoje ime, e-mail adresu i očekujte naš newsletter!


HTML format?

Vrijeme u Crnoj Gori

Vremenska prognoza
markica_MVPEI

Anketa

Čitate li naš časopis "Dijaspora Crne Gore"